Od stresu do SUKCESU®

21 dni by przywrócić w zespole ENERGIĘ do działania i zredukować stres o 25%,
dzięki koherencji serca.

Dla organizacji, w których liderzy są gotowi na zintegrowanie energii serca i umysłu w zespole, wykorzystując nowoczesną technologię, aby:

 • zredukować stres,
 • wprowadzić serdeczną i konkretną komunikację,
 • realizować cele skutecznie, efektywnie i świadomie,
 • samodzielnie poprawić swoje samopoczucie mentalne i emocjonalne,
 • szybko rozładować napięcie i odzyskać równowagę wewnętrzną w obliczu wyzwań.

Cel programu Od stresu do SUKCESU®

Trwała zmiana stresu w balans, dzięki umiejętności samodzielnego zarządzania emocjami i napięciem w trudnych sytuacjach biznesowych. Skutkuje to serdeczną i konkretną komunikacją, co przekłada się na skuteczne realizowanie celów biznesowych oraz poprawę efektywności działań organizacji.

program OD STRESU DO SUKCESU® W BIZNESIE jest przeznaczony dla innowacyjnych organizacji, które są gotowe na proces zmiany z poziomu serca, umysłu i energii.

Program dla organizacji,
w których:

 • pracuje się intensywnie, pod presją czasu i praca podlega ciągłej ocenie,
 • często podejmowane są  kluczowe decyzje związane z dużą odpowiedzialnością,
 • wykonuje się pracę obarczoną ryzykiem i świadomość dużej odpowiedzialności powoduje silny stres,
 • zarządza się zespołami, procesami i niezbędna jest ciągła konfrontacja z emocjami własnymi, współpracowników,
 • podstawą działań jest kontakt z klientami lub kontrahentami i konieczne jest radzenie sobie z emocjami i oczekiwaniami klientów oraz panowaniem nad swoimi reakcjami.

Zmianę robimy inaczej niż wszyscy 

Transformujemy organizacje od wewnątrz w 21 dni, wykorzystując potencjał umysłu, serca i energii. Dostarczamy wiedzę opartą na badaniach naukowych, proste i skuteczne praktyki oraz nowoczesną technologię do codziennego użytku. Dzięki udziałowi w programie każdy uczestnik samodzielne i efektywne radzi sobie ze stresem, zarządza własnymi emocjami oraz energią, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Nasze podejście opiera się na badaniu procesu zmiany. Przedstawiamy szczegółowy raport podsumowujący efekty zmiany.  
—   BADAMY PRZEBIEG PROCESU ZMIANY W ORGANIZACJI NA KAŻDYM ETAPIE
Naszą misją jest podnoszenie skuteczności zamierzonych zmian poprzez:
 • badanie i analizę procesu świadomej zmiany,
 • dostarczanie nowej wiedzy i praktyki,
 • badanie i rozwijanie kompetencji sukcesu,
 • inspirowanie do zmian i samorealizacji.
W programie wykorzystujemy technologię do badania energii, poziomu stresu i równowagi organizmu oraz koherencji serca, która jest optymalnym stanem dobrego zdrowia i samopoczucia. Monitorowanie i analiza wyników badań na żywo, w trakcie praktyki wspiera tworzenie skutecznych reakcji na stres i zmęczenie.
Badamy i rozwijamy umiejętności z zakresu zarządzania procesem zmiany z poziomu umysłu, serca i energii, zarządzanie reakcją na stres oraz zarządzanie energią własną i zespołową.

Pracownicy świadomi źródeł powstawania stresu, sposobów radzenia sobie ze stresem, właściwego wykorzystywania swojej energii mentalnej i emocjonalnej, wzmacniają poczucie własnej wartości, pewności siebie, stają się bardziej kreatywni i efektywni.

Jedyna stała w biznesie to zmiana  

KAŻDA ZMIANA TO POWTARZALNA STRATEGIA. TO PROCES, W CZASIE KTÓREGO LUDZIE UCZĄ SIĘ PRACOWAĆ W EFEKTYWNIEJSZY SPOSÓB, ROZWIJAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, TAK ABY WSPIERAŁY ZAMIERZONE ZMIANY, POTENCJAŁ TWÓRCZY, INNOWACYJNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI.

DZIĘKI STRATEGII 3 FILARY MOCY®, KTÓREJ UCZYMY W programie, KAŻDA OSOBA I KAŻDA CZĘŚĆ organizacji DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA WSPÓLNEGO CELU, A KOMUNIKACJA I KIERUNKI DZIAŁAŃ KAŻDEJ JEDNOSTKI, ZESPOŁÓW I W rezultacie CAŁEJ FIRMY SĄ JASNE I efektywne. organizacja PRZECHODZI PROCES ZMIANY W SPOSÓB NATURALNY I SKUTECZNY. Kształcimy umiejętności i postawy, które rozwijają kompetencje nowoczesnej organizacji

Przekuwamy wyzwania w SUKCES

Kliknij "+", by rozwinąć.

MNIEJ STRESU
WIĘCEJ SUKCESU

NASZE ROZWIĄZANIE

Wyraźny spadek kondycji mentalno-emocjonalnej pracowników niesie szereg negatywnych konsekwencji dla zespołu i dla organizacji. Potrzebne są nowe narzędzia do skutecznego radzenia sobie ze stresem, do pracy z emocjami, i świadomego zarządzanie energią własną i zespołu.

EFEKTY

Budowanie świadomości emocjonalnej i zrozumienie jak stan mentalno-emocjonalny przekłada się na efektywność i satysfakcję z pracy to najskuteczniejsza inwestycja we współczesnej organizacji. 
Rezultaty:
 • skuteczna praca pod presją,
 • większa stabilność emocjonalna,
 • gotowość  i zaangażowanie w zmianę,
 • większa odpowiedzialność za wyniki swojej pracy,
 • nastawienie na rozwiązanie, zamiast na problem,
 • redukcja stresu na poziomie osobistym i całego zespołu.

WYZWANIE
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

Z badań wynika, że 85% pracowników rozważa odejście z pracy, ponieważ ich samopoczucie w pracy znacznie się pogorszyło.
Prawie połowa pracowników cierpi na jakiś rodzaj problemów ze zdrowiem psychicznym. Zespół, który niedomaga psychicznie i emocjonalnie wpływa na słabą kulturę organizacyjną, prezenteizm, dużą rotację i wysoką absencję. 

 • International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
—   strategia 3 filary mocy® + TECHNOLOGIA = dokładna weryfikacja i analiza przebiegu programu

Odkryj jak przeprowadzić skuteczną zmianę w organizacji 

MINDSET

HERATSET

ENERGIA

3 Filary MOCY® to podstawa osiągania nowych rezultatów w organizacji, to katalizator skutecznej zmiany.  Metoda Badawcza precyzyjnie wskazuje obszary do zmiany i optymalizuje cały proces. Skupienie się na tych trzech obszarach prowadzi do lepszego funkcjonowania firmy, do serdecznej komunikacji z serca, do budowania autentycznych relacji w zespole, do szybszej zmiany i rozwoju, do osiągania sukcesów finansowych, z których każdy w firmie czerpie satysfakcję osobistą i zawodową. Kiedy określisz stan mindsetu, heartsetu i energii w organizacji, świadomie i skutecznie dokonasz każdej zmiany osobistej i w zespole.
 • badamy mindset, poziom koherencji i energii organizacji 
 • precyzyjnie wskazujemy obszary do zmiany i przeprowadzamy przez cały proces
 • analizujemy cały proces zmiany, aby można świadomie korzystać z wiedzy i praktyk z programu
—   3 FILARY MOCY® TO kluczowe aspekty ludzkiego funkcjonowania

3 filary MOCY®

Otwórz drzwi do nowych możliwości. Zobacz, jak pracuje i rozwija się Twój zespół. Pozwól Twojej organizacji wzrastać w harmonii.

UMYSŁ = stan mentalny

Każda Twoja reakcja jest bezpośrednio związana z nastawieniem psychicznym. Zmień swoje nastawienie a zmieni się Twoje życie. 

Mindset

Badamy poziom stresu, nastawienie i sposoby myślenia w organizacji, wyznaczamy kierunek zmiany w organizacji i wspólnie przechodzimy cały proces, aby skutecznie zarządzać reakcją na stres, wykształcić nastawienie na rozwój i gotowość na zmiany.
 • samodzielna redukcja stresu - zdolność do radzenia sobie z napięciami i wyzwaniami w sposób umożliwiający osiąganie celów organizacji,
 • nastawienie na rozwój - poszukiwanie nowych rozwiązań i wyzwań, które dają szansę, aby się z nimi skonfrontować i rozwinąć,
 • skuteczność i efektywność - umiejętność wyboru właściwych zadań do wykonania, spójnych z celami organizacji i sprawność w ich osiąganiu.

SERCE = stan emocjonalny

Koherencja serca jest stanem najkorzystniejszym dla funkcjonowania organizmu jako całości. Praktykuj codziennie.

Heartset

Badamy stan emocjonalny i poziom równowagi w organizacji, praktykujemy koherencję i budujemy kulturę firmy opartej o inteligencję i koherencję serca w komunikacji i działaniu. Świadome reakcje emocjonalne podnoszą odporność na stres i bezpośrednio wpływają na dobre samopoczucie w pracy.
 • samodzielna regulacja emocji – zdolność do świadomego reagowania na swoje emocje buduje odporność na stres i podnosi zaangażowanie zawodowe,
 • koherencja - tworzenie prawdziwych relacji w środowisku zawodowym opartych na szacunku i zaufaniu poprzez świadome zarządzanie emocjami,
 • współtworzenie - znajdowanie sposobów współpracy z innymi, które prowadzą do wyjątkowych możliwości rozwoju.

ENERGIA = stan energetyczny

Najszybsza i najkorzystniejsza zmiana zachodzi wtedy kiedy natychmiast transformujesz częstotliwość swojej energii. 

Energia

Badamy poziom energii w organizacji, praktykujemy świadome zarządzanie energią osobistą i zespołową, aby odzyskać maksymalną ilość energii do działania i zwiększyć zwinność organizacji, przypływ mocy twórczych, kreatywności i innowacyjności.
 • zarządzanie energią - świadome dbanie o dobre samopoczucie swoje i zespołu, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania,
 • zwinność - podejmowanie świadomego i odpowiedzialnego działania nastawionego na najlepszą realizację celu,
 • flow – tworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania potencjału pracowników, aby zwiększyć kreatywność i wydajność w pracy.
—   Efekt ukończenia programu

Skuteczne zarządzanie myślami, emocjami i energią własną oraz zespołową

Uczestnik po programie odczuwa efekty w każdym z 3 Filarów Mocy®


 • jest ambasadorem zmian w organizacji
 • potrafi racjonalnie myśleć i działać w stresie
 • widzi korzyści i pozytywy zamiast problemów i ryzyka
 • dąży do realizacji celów strategicznych firmy
 • dobrze radzi sobie z podejmowaniem niezbędnego ryzyka
 • potrafi poradzić sobie z trudnymi emocjami w stresujących sytuacjach (prezentacja, rozmowy z trudnym klientem, negocjacje handlowe)
 • zachowuje więcej spokoju i swobody w relacjach ze współpracownikami i klientami
 • komunikuje w otwarty i serdeczny sposób swoje emocje i potrzeby
 • potrafi skutecznie reagować na emocje innych dlatego jest ważnym ogniwem scalającym zespół
 • efektywniej współpracuje z innymi
 • buduje pozytywny wizerunek firmy