BEZPŁATNY WEBINAR 🚀
JAK wyjść z błędnego koła stresu zawodowego?

Od stresu do SUKCESU™ w biznesie

21 dni by przywrócić w zespole ENERGIĘ do działania i zredukować stres o 25%,
dzięki koherencji serca.

Dla organizacji, w których liderzy są gotowi na zintegrowanie energii serca i umysłu w zespole, wykorzystując nowoczesną technologię, aby:

 • zredukować stres,
 • wprowadzić serdeczną i konkretną komunikację,
 • realizować cele skutecznie, efektywnie i świadomie,
 • samodzielnie poprawić swoje samopoczucie mentalne i emocjonalne,
 • szybko rozładować napięcie i odzyskać równowagę wewnętrzną w obliczu wyzwań.
program OD STRESU DO SUKCESU™ W BIZNESIE jest przeznaczony dla innowacyjnych organizacji, które są gotowe na proces zmiany z poziomu serca, umysłu i energii.

Program dla organizacji,
w których:

 • pracuje się intensywnie, pod presją czasu i praca podlega ciągłej ocenie,
 • często podejmowane są  kluczowe decyzje związane z dużą odpowiedzialnością,
 • wykonuje się pracę obarczoną ryzykiem i świadomość dużej odpowiedzialności powoduje silny stres,
 • zarządza się zespołami, procesami i niezbędna jest ciągła konfrontacja z emocjami własnymi, współpracowników,
 • podstawą działań jest kontakt z klientami lub kontrahentami i konieczne jest radzenie sobie z emocjami i oczekiwaniami klientów oraz panowaniem nad swoimi reakcjami.

Zmianę robimy inaczej niż wszyscy 

Transformujemy organizacje od wewnątrz w 21 dni, wykorzystując potencjał umysłu, serca i energii. Dostarczamy wiedzę opartą na badaniach naukowych, proste i skuteczne praktyki oraz nowoczesną technologię do codziennego użytku. Dzięki udziałowi w programie każdy uczestnik samodzielne i efektywne radzi sobie ze stresem, zarządza własnymi emocjami oraz energią, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Nasze podejście opiera się na badaniu procesu zmiany. Przedstawiamy szczegółowy raport podsumowujący efekty zmiany.  
—   BADAMY PRZEBIEG PROCESU ZMIANY W ORGANIZACJI NA KAŻDYM ETAPIE
Naszą misją jest podnoszenie skuteczności zamierzonych zmian poprzez:
 • badanie i analizę procesu świadomej zmiany,
 • dostarczanie nowej wiedzy i praktyki,
 • badanie i rozwijanie kompetencji sukcesu,
 • inspirowanie do zmian i samorealizacji.
W programie wykorzystujemy technologię do badania energii, poziomu stresu i równowagi organizmu oraz koherencji serca, która jest optymalnym stanem dobrego zdrowia i samopoczucia. Monitorowanie i analiza wyników badań na żywo, w trakcie praktyki wspiera tworzenie skutecznych reakcji na stres i zmęczenie.
Badamy i rozwijamy umiejętności z zakresu zarządzania procesem zmiany z poziomu umysłu, serca i energii, zarządzanie reakcją na stres oraz zarządzanie energią własną i zespołową.

Pracownicy świadomi źródeł powstawania stresu, sposobów radzenia sobie ze stresem, właściwego wykorzystywania swojej energii mentalnej i emocjonalnej, wzmacniają poczucie własnej wartości, pewności siebie, stają się bardziej kreatywni i efektywni.

Cele i korzyści programu

Współczesny biznes wymaga skutecznych reakcji na stres, nastawienia na rozwój, nowych strategii wprowadzania zmian oraz świadomego zarządzania energią własną i zespołu.

Z naszych rozwiązań najbardziej skorzystają firmy, które cenią: 

ROZWÓJ

Wybór i doskonalenie kluczowych kompetencji w organizacji nastawionej na rozwój to fundamentalny krok w osiągnięciu sukcesu. Wzrost i postęp w organizacji są nierozerwalnie związane z potrzebą przekształcania sposobu myślenia, reagowania i działania.

RELACJE

Serce organizacji to ludzie. A ludzie muszą być zdrowi, szczęśliwi i zaangażowani, aby firma mogła się rozwijać i odnosić sukcesy. Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o sukces organizacji.

REZULTATY

Zarządzanie energią własną i zespołową przekłada się natychmiast na skierowanie energii zespołu na realizację zadań, wyższą motywację i zaangażowanie w proces zmiany.

Jedyna stała w biznesie to zmiana  

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Wiadomo już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji, dlatego od nowa definiujemy dziś pojęcie nowoczesnej organizacji.

Rok 2020 pokazał, w jak nieprzewidywalnym i niestabilnym świecie żyjemy. Stoimy w obliczu bezprecedensowych wyzwań – społecznych, gospodarczych i środowiskowych – napędzanych przez przyspieszoną globalizację i niesamowicie szybki rozwój.

Zmiany zachodzą błyskawicznie, a nowe rozwiązania szybko się dezaktualizują. Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie.
Największe wyzwania wciąż jeszcze przed nami. Warto je świadomie wykorzystać, aby przekształcić je w nową jakość organizacji nastawionej na rozwój.

WYZWANIA PRACOWNIKÓW

Wyzwania w każdej współczesnej organizacji powodują, że coraz trudniej jest zachować dobre samopoczucie i wysoką efektywność w pracy. Zmiany w otoczeniu powodują szkodliwe wytracanie energii oraz zachwianie równowagi w sferze mentalnej i emocjonalnej.
 • frustracja
 • niepewność jutra
 • długotrwały stres
 • globalne i lokalne zmiany w pracy i otoczeniu

SKUTKI WYZWAŃ

Z badań jasno wynika, że taki stan prowadzi do:
 • wypalenia zawodowego
 • braku zaangażowania
 • niezadowolenia z życia, depresji, chorób
 • braku skutecznej komunikacji
Aby przywrócić równowagę i skutecznie wprowadzać zmiany, w programie od stresu do sukcesu™ korzystamy z nowego wzorca wydajności opartego na zarządzaniu reakcją na stres oraz energią własną.

KAŻDA ZMIANA TO POWTARZALNY ALGORYTM. TO PROCES, W CZASIE KTÓREGO LUDZIE UCZĄ SIĘ PRACOWAĆ W EFEKTYWNIEJSZY SPOSÓB, ROZWIJAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, TAK ABY WSPIERAŁY ZAMIERZONE ZMIANY, POTENCJAŁ TWÓRCZY, INNOWACYJNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI.

DZIĘKI STRATEGII OD STRESU DO SUKCESU™, KAŻDA OSOBA I KAŻDA CZĘŚĆ organizacji DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA WSPÓLNEGO CELU, A KOMUNIKACJA I KIERUNKI DZIAŁAŃ KAŻDEJ JEDNOSTKI, ZESPOŁÓW I W rezultacie CAŁEJ FIRMY SĄ JASNE I SKUTECZNE. organizacja PRZECHODZI PROCES ZMIANY W SPOSÓB NATURALNY I SKUTECZNY.

Przekuwamy wyzwania w SUKCES

Kliknij "+", by rozwinąć.

MNIEJ STRESU
WIĘCEJ SUKCESU

NASZE ROZWIĄZANIE

Wyraźny spadek kondycji mentalno-emocjonalnej pracowników niesie szereg negatywnych konsekwencji dla zespołu i dla organizacji. Potrzebne są nowe narzędzia do skutecznego radzenia sobie ze stresem, do pracy z emocjami, i świadomego zarządzanie energią własną i zespołu.

EFEKTY

Budowanie świadomości emocjonalnej i zrozumienie jak stan mentalno-emocjonalny przekłada się na efektywność i satysfakcję z pracy to najskuteczniejsza inwestycja we współczesnej organizacji. 
Rezultaty:
 • skuteczna praca pod presją,
 • większa stabilność emocjonalna,
 • gotowość  i zaangażowanie w zmianę,
 • większa odpowiedzialność za wyniki swojej pracy,
 • nastawienie na rozwiązanie, zamiast na problem,
 • redukcja stresu na poziomie osobistym i całego zespołu.

WYZWANIE
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

Z badań wynika, że 85% pracowników rozważa odejście z pracy, ponieważ ich samopoczucie w pracy znacznie się pogorszyło.
Prawie połowa pracowników cierpi na jakiś rodzaj problemów ze zdrowiem psychicznym. Zespół, który niedomaga psychicznie i emocjonalnie wpływa na słabą kulturę organizacyjną, prezenteizm, dużą rotację i wysoką absencję. 

 • International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
—   medologia + TECHNOLOGIA = dokładna weryfikacja i analiza przebiegu programu

3 Filary Mocy® - Odkryj jak przeprowadzić skuteczną zmianę w organizacji 

MINDSET

HERATSET

ENERGIA

3 Filary MOCY™ to podstawa osiągania nowych rezultatów w organizacji, to katalizator skutecznej zmiany.  Metoda Badawcza precyzyjnie wskazuje obszary do zmiany i optymalizuje cały proces. Skupienie się na tych trzech obszarach prowadzi do lepszego funkcjonowania firmy, do serdecznej komunikacji z serca, do budowania autentycznych relacji w zespole, do szybszej zmiany i rozwoju, do osiągania sukcesów finansowych, z których każdy w firmie czerpie satysfakcję osobistą i zawodową. Kiedy określisz stan mindsetu, heartsetu i energii w organizacji, świadomie i skutecznie dokonasz każdej zmiany osobistej i w zespole.
 • badamy mindset, poziom koherencji i energii organizacji 
 • precyzyjnie wskazujemy obszary do zmiany i przeprowadzamy przez cały proces
 • analizujemy cały proces zmiany, aby można świadomie korzystać z wiedzy i praktyk z programu
—   3 FILARY MOCY® TO kluczowe aspekty ludzkiego funkcjonowania

3 filary MOCY®

Otwórz drzwi do nowych możliwości. Zobacz, jak pracuje i rozwija się Twój zespół. Pozwól Twojej organizacji wzrastać w harmonii.

UMYSŁ = stan mentalny

Każda Twoja reakcja jest bezpośrednio związana z nastawieniem psychicznym. Zmień swoje nastawienie a zmieni się Twoje życie. 

Mindset

Badamy poziom stresu, nastawienie i sposoby myślenia w organizacji, wyznaczamy kierunek zmiany w organizacji i wspólnie przechodzimy cały proces, aby skutecznie zarządzać reakcją na stres, wykształcić nastawienie na rozwój i gotowość na zmiany.
Kształcimy umiejętności i postawy, które rozwijają kompetencje nowoczesnej organizacji:
 • samodzielna redukcja stresu - zdolność do radzenia sobie z napięciami i wyzwaniami w sposób umożliwiający osiąganie celów organizacji,
 • nastawienie na rozwój - poszukiwanie nowych rozwiązań i wyzwań, które dają szansę, aby się z nimi skonfrontować i rozwinąć,
 • skuteczność i efektywność - umiejętność wyboru właściwych zadań do wykonania, spójnych z celami organizacji i sprawność w ich osiąganiu.

SERCE = stan emocjonalny

Koherencja serca jest stanem najkorzystniejszym dla funkcjonowania organizmu jako całości. Praktykuj codziennie.

Heartset

Badamy stan emocjonalny i poziom równowagi w organizacji, praktykujemy koherencję i budujemy kulturę firmy opartej o inteligencję i koherencję serca w komunikacji i działaniu. Świadome reakcje emocjonalne podnoszą odporność na stres i bezpośrednio wpływają na dobre samopoczucie w pracy.
Kształcimy umiejętności i postawy, które rozwijają kompetencje nowoczesnej organizacji:
 • samodzielna regulacja emocji – zdolność do świadomego reagowania na swoje emocje buduje odporność na stres i podnosi zaangażowanie zawodowe,
 • koherencja - tworzenie prawdziwych relacji w środowisku zawodowym opartych na szacunku i zaufaniu poprzez świadome zarządzanie emocjami,
 • współtworzenie - znajdowanie sposobów współpracy z innymi, które prowadzą do wyjątkowych możliwości rozwoju.

ENERGIA = stan energetyczny

Najszybsza i najkorzystniejsza zmiana zachodzi wtedy kiedy natychmiast transformujesz częstotliwość swojej energii. 

Energia

Badamy poziom energii w organizacji, praktykujemy świadome zarządzanie energią osobistą i zespołową, aby odzyskać maksymalną ilość energii do działania i zwiększyć zwinność organizacji, przypływ mocy twórczych, kreatywności i innowacyjności.
Kształcimy umiejętności i postawy, które rozwijają kompetencje nowoczesnej organizacji:
 •  zarządzanie energią - świadome dbanie o dobre samopoczucie swoje i zespołu, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania,
 • zwinność - podejmowanie świadomego i odpowiedzialnego działania nastawionego na najlepszą realizację celu,
 • flow – tworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania potencjału pracowników, aby zwiększyć kreatywność i wydajność w pracy.
—   Efekt ukończenia programu

Skuteczne zarządzanie mindsetem, heartsetem i energią własną i w zespole

Uczestnik po programie odczuwa efekty w każdym z 3 Filarów Mocy®

 • jest ambasadorem zmian w organizacji
 • potrafi racjonalnie myśleć i działać w stresie
 • widzi korzyści i pozytywy zamiast problemów i ryzyka
 • dąży do realizacji celów strategicznych firmy
 • dobrze radzi sobie z podejmowaniem niezbędnego ryzyka
 • potrafi poradzić sobie z trudnymi emocjami w stresujących sytuacjach (prezentacja, rozmowy z trudnym klientem, negocjacje handlowe)
 • zachowuje więcej spokoju i swobody w relacjach ze współpracownikami i klientami
 • komunikuje w otwarty i serdeczny sposób swoje emocje i potrzeby
 • potrafi skutecznie reagować na emocje innych dlatego jest ważnym ogniwem scalającym zespół
 • efektywniej współpracuje z innymi
 • buduje pozytywny wizerunek firmy
 • jest skuteczniejszy i bardziej pewny w działaniu
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań
 • świadomie zarządza swoją energią mentalną i emocjonalną
—   Sukces firmy zależy od nastawienia pracowników, ich umiejętności i kompetencji

Kształcenie nowych postaw i zarządzanie zmianą z poziomu umysłu, serca i energii przynosi zawsze rezultat win-win, dla organizacji i dla pracownika.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI
KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA
KORZYŚCI WSPÓLNE

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • szybka adaptacja, gotowość do tworzenia nowych rozwiązań
 • lepsze przygotowanie do zarządzania zmianą w wymagającej rzeczywistości
 • szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian
 • intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom
 • świadome tworzenie koherencji w zespole
 • efektywniejsza komunikacja w zmianach

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność sprawnego reagowania na stres zawodowy i osobisty
 • zrozumienie mechanizmu zarządzania zmianą w wymagającej rzeczywistości
 • większa otwartość na zmiany
 • świadome tworzenie koherencji osobistej i w zespole
 • efektywna komunikacja w zespole i z klientami
 • naturalna motywacja do działania
 • osiąganie celów z poziomu FLOW
 • tworzenie i świadome osiąganie autonomicznych celów w zespole
 • zwiększenie osobistej elastyczności i skuteczności

KORZYŚCI WSPÓLNE

 • przyjęcie postawy otwartości na zmianę
 • efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany
 • nastawienie na rozwój
 • skuteczna komunikacja z serca
 • efektywna komunikacja w zespole i z klientami
 • świadome zarządzanie energią własną i zespołu
 • umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami pojawiającymi się w organizacji
 • zwiększenie konkurencyjności firmy i pracowników
—   6 etapów transformacji w organizacji - przebieg PROGRAMU
Każdy program Dostosowujemy do potrzeb danej organizacji. Dokładną treść programu ustalamy po pierwszym etapie, w którym badamy i analizujemy aktualny stan organizacji. 

6 etapowy program od stresu do SUKCESU™ w biznesie

1

ANALIZA SYTUACJI W ORGANIZACJI

Program szyty na miarę

2

WARMUP - ONLINE

Spotkanie live z uczestnikami 

3

START - STACJONARNIE

Szkolenie z badaniami

4

FOLLOWUP - TRENINGI ONLINE NA ŻYWO

Cykl spotkań w dni robocze

5

FINISZ - STACJONARNIE

Spotkanie z badaniami i Q&A

6

RAPORT - ONLINE

Raport z przebiegu zmiany

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela, lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy, oduczać starych i uczyć na nowo”
Alvin Toffler
futurolog, autor „Trzeciej fali”

Dostarczamy wiedzę, którą przekuwamy w praktykę

—   Ucz się nowych rzeczy i oduczaj starych

WIEDZA

Esencja wiedzy opartej na przełomowych wynikach nowoczesnych badań naukowych z dziedzin takich jak: nauka o stresie, sukcesie, psychologia pozytywna, zarządzanie zmianą, wpływ myśli i emocji na ciało oraz zarządzanie energią.

PRAKTYKA

Wiedza bez doświadczenia to tylko pusta teoria. Dlatego zapewniamy proste i skuteczne praktyki codzienne, które wspierają świadomą zmianę. 

ANKIETY

Pozwalają na zbieranie cennych opinii uczestników, dostosowywanie treści do ich potrzeb i mierzenie efektywności programu.
—   Badania naukowe potwierdzają skuteczność microlearningu
 •  Microlearning to krótkie, ukierunkowane wydarzenie edukacyjne, które nie opiera się na limicie czasu i jest skoncentrowane na potrzebach ucznia. Zaprojektowane tak, aby sprostać wąskim, ale konkretnym rezultatom. Takie podejście ma pozytywny wpływ na uczenie się i bezpośrednie stosowanie wiedzy. Może być skutecznie wykorzystywany do zmiany zachowania.
Karl M. Kapp i Robyn A. Defelice Microlearning. Short and Sweet. 2019. Association for Talent Development

Platforma edukacyjna Quantum Planet

Podczas followUP spotykamy się na platformie Quantum Planet. Jest to przestrzeń, w której w czasie programu, od poniedziałku do piątku, praktykujemy nowoczesne i proste metody zmiany. W ciągu 25 minut serwujemy najjefektywniejszą formę rozwoju - mikrolerning i natychmiastowo praktykujemy zdobytą wiedzę w czasie treningu kohernecji z pomiarem.

Write your awesome label here.

Zaufali nam

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Nasze wykształcenie i wszechstronne kompetencje z zakresu edukacji międzynarodowej, psychologii oraz zarządzania energią stały się naturalną bazą naszego projektu Quantum Planet. Dotychczasowe osiągnięcia i umiejętności czynią nas bezkonkurencyjnymi towarzyszkami w procesie zmiany. Lubimy się uczyć i codziennie szlifujemy swoje kompetencje. Przetarłyśmy już wiele dróg mniej uczęszczanych dlatego zapewniamy unikalne i satysfakcjonujące efekty. 
 • Stworzyłyśmy formułę świadomego zarządzania zmianą - Algorytm Kwantowego Sukcesu i metodę badawczą 3 Filary Mocy®. Od początku projektu intensywnie badamy i analizujemy wszystkie proponowane rozwiązania i wiemy, że one działają. Dzięki wykorzystaniu do badań technologii Biowell i HeartMath, mamy możliwość mierzenia i analizowania energii serca i umysłu w procesie zmiany. Nasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewniają, że nasi klienci doświadczają realnych i trwałych efektów.
 • Przeprowadziłyśmy setki godzin sesji i konsultacji indywidualnych i grupowych. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i w biznesie. Stworzyłyśmy programy warsztatowe i kursy online, których celem jest wspieranie ludzi w procesie korzystnej zmiany w takich obszarach jak świadome zarządzanie reakcją na stres, skuteczna komunikacja w zespole, budowanie odporności mentalnej, emocjonalnej i energetycznej w organizacji, Koherencja i Intuicja w biznesie oraz świadome tworzenie spełnionego życia osobistego i zawodowego.

Partnerzy Quantum Planet

W Quantum Planet współpracujemy z ludźmi i organizacjami, które podzielają naszą pasję do współtworzenia nowych rozwiązań w obszarze stosowania przełomowej technologii w rozwoju i nowoczesnej edukacji. 
W tych szczególnych czasach globalnych zmian i niestabilności, HeartMath Institute współpracuje i wspiera Quantum Planet we wszystkich działaniach indywidualnych, społecznych i korporacyjnych w dążeniu do redukcji stresu, budowaniu odporności i koherencji poprzez metody i technologie oparte na badaniach naukowych.
Jeff Goelitz
HeartMath Institute, Director of Education
Doceniam poziom profesjonalizmu, jaki stosujecie w prowadzeniu działalności.
Myślę, że zapewni to doskonałe rezultaty!
Dmitrii Vladislavovich Orlov
Energy Instruments and Software SL, General Manager