—   Case study programu od stresu do sukcesu w biznesie

Obniżyliśmy o 25% poziom stresu w zespole menagerów w 21 dni

Grupa Veritas, firma zatrudniająca 400 pracowników i jedna z liderów w branży opieki zdrowotnej. W obliczu dynamicznych zmian w organizacji, które są jedyną stałą w biznesie, firma postanowiła podjąć konkretne kroki w celu poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej swojego zespołu. Dzięki wdrożeniu naszego programu Od stresu do SUKCESU® w biznesie wzrósł poziom zadowolenia w zespole i poprawiła się komunikacja interpersonalna, co potwierdziły opinie uczestników.
—   świadome Zarządzanie zmianą 

Transformacja w obliczu wyzwań

Precyzyjnie zweryfikowaliśmy wyzwania w trakcie rozmowy z klientem oraz na podstawie wyników ankiety diagnozującej. Pojawiły się trzy główne wyzwania do transformacji w zespole.

Stres

Często odczuwany stres, głównie związany z nadmiarem obowiązków, który rzutował na niskie poczucie skuteczności i wywoływał obawy wobec zaistniałych zmian.

Komunikacja

Niska jakość komunikacji oraz rozbieżność priorytetów i celów między poszczególnymi działami, co wpływało na atmosferę w organizacji. 

Energia

Spadek energii oraz pogorszenie kondycji mentalno-emocjonalnej, co spowodowało niską ocenę własnego potencjału przez pracowników. 

Cel programu

NAUCZENIE UCZESTNIKÓW POPRZEZ PRAKTYKĘ, JAK ŚWIADOMIE ZARZĄDZAĆ ZMIANĄ W DYNAMICZNYM ŚRODOWISKU BIZNESOWYM.

TRANSFORMACJA MIAŁA NA CELU ZMIANĘ REAKCJI PRACOWNIKÓW NA STRES, WZMOCNIENIE ICH ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, EMOCJONALNEJ I ENERGETYCZNEJ, A TAKŻE POPRAWĘ KOMUNIKACJI I PRZEPŁYWU INFORMACJI W MIEJSCU PRACY.
Czas trwania programu
21 dni
Ilość uczestników
30 osób
Technologia
Inner Balance i Bio-Well

Robimy zmianę inaczej niż wszyscy.
Stosujemy zasadę małych kroków, które robią
dużą zmianę i dają trwałe rezultaty.

—   Transformacja poprzez świadomą Zmianę 

Rezultaty Programu

Redukcja stresu

Poziom stresu obniżył się o 25,95%.

Transformacja mindsetu

Poprawa 4 skal mindsetu.

Wyższa koherencja

Wzrost umiejętności generowania stanu koherencji wraz z rozwojem programu.

Satysfakcja uczestników

Uczestnicy doświadczyli pozytywnych efektów zmiany.
—   Poziom stresu po treningu obniżył się o 25,95%

Redukcja stresu

Poziom odczuwalnego stresu po treningu obniżył się o 25,95%.

Analiza statystyczna wykazała, że w wyniku przeprowadzonego treningu koherencji średni poziom odczuwanego stresu znacząco się obniżył.
 Badanie przeprowadziliśmy kwestionariuszem PSS-10. Wykonano test t Studenta dla prób zależnych, jego wynik okazał się istotny statystycznie, p (prawdopodobieństwo) = 0,002. Przed treningiem poziom stresu wyniósł, M (wartość średnia) = 17,88; a po treningu M = 13,24. 

Realne efekty uczestników programu 🚀

* feedback z ankiet ewaluacyjnych
Po pierwszym tygodniu zauważyłem u siebie większy wewnętrzny spokój, szczególnie w sytuacjach stresujących. 
Wiem, że jestem w stanie w krótkim czasie wrócić do równowagi i "nie nakręcać" się stresem. 
Mam większy spokój w podejmowaniu decyzji i spokój w prowadzeniu rozmów.
—   Poprawa 4 skal mindsetu

Transformacja mindsetu

Wzrost poczucia skuteczności, motywacji osiągnięć, pozytywności i wewnętrznego umiejscowienia kontroli. 

Analiza statystyczna wykazała, że w wyniku przeprowadzonego treningu koherencji poprawiły się następujące aspekty mindsetu: poczucie skuteczności, motywacja osiągnięć, pozytywność i wewnętrzne umiejscowienie kontroli. 
 Wykonano test t Studenta dla prób zależnych. W 4 skalach wyniki były istotne statystycznie. 

Zmiany w 4 skalach mindsetu u uczestników programu

Poczucie własnej skuteczności

Poziom pewności w zakresie rozwiązywania wyzwań.

Większe skupienie na rozwiązywaniu problemów niż na samych problemach, przekonanie o zdolności do skutecznego radzenia sobie z wszelkimi trudnościami.

Pozytywność 

Pozytywne nastawienie do życia i samego siebie.

Zasilanie pozytywnych scenariuszy, szukanie korzyści i nauki na przyszłość w przypadku niepowodzeń.

Motywacja osiągnięć

Stan gotowości do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację wyznaczonych celów. 

Wyższy poziom gotowości w dążeniu do realizacji celów, zdecydowane nastawienie na pokonywanie trudności i czerpanie satysfakcji z każdego osiągniętego etapu procesu.

Wewnętrzne umiejscowienie kontroli 

Przekonanie, że jesteśmy w stanie wpływać na swoje życie i osiągać cele poprzez własne działania i wysiłek.

Przypisywanie sobie odpowiedzialności za sukcesy i porażki, przekonanie, że odpowiednie nastawienie i działania wpływają bezpośrednio na zmianę sytuacji.

Realne efekty uczestników programu 🚀

* feedback z ankiet ewaluacyjnych
Większa uważność i szybki czas reakcji na zachowania impulsywne oraz lepsze słyszenie siebie w momentach stresowych, ton głosu, napięcie. 
Pozytywne spojrzenie na świat otwiera mi głowę na kolejne pomysły.
Jestem efektywniejszy i mam więcej świeżych pomysłów. 
—   Wzrost umiejętności generowania stanu koherencji wraz z rozwojem programu

Wyższa koherencja 

Wzrost umiejętności generowania stanu koherencji w grupie wraz z czasem trwania treningu.

Analiza statystyczna wykazała, że umiejętność generowania stanu koherencji wzrasta wraz z czasem trwania treningu. Nasze podejście oparte na metodzie małych kroków sprawiło, że uczestnicy zauważyli znaczną poprawę umiejętności wchodzenia w stan koherencji. W praktyce oznacza to, że systematyczne i stopniowe doskonalenie umiejętności, zgodnie z zasadą "trening czyni mistrza", przyniosło im realne korzyści w codziennym funkcjonowaniu.
Średni poziom koherencji w czasie sesji grupowej*
* p <0,001 ; n2 = 0,37
przed treningiem M = 2,58
po treningu M = 3,21
% czasu w wysokiej koherencji w czasie sesji grupowej*
* p <0,001 ; n2 = 0,29
przed treningiem M =  81,80
po treningu M = 86,67
 Wykonano test ANOVA - jednoczynnikową analizę wariancji dla prób niezależnych. Wartość p (prawdopodobieństwo) wyniosła p<0,001. Wartość n2 wskazuje na silne zróżnicowanie nasilenia zmiennej zależnej przez zmienną niezależną.

W czasie programu poziom umiejętności generowania wysokiej koherencji wzrósł ponad dwukrotnie! ❤

Poniższe wykresy przedstawiają przykładowy zapis zmiany rytmu serca jednego z uczestników programu. Pomiar został zrobiony urządzeniem Inner Balance, który wykorzystujemy do codziennej praktyki w czasie trwania całego programu. 
1 dzień programu - umiejętność generowania stanu wysokiej koherencji (zielony słupek) 37%.
Wykres jest nieregularny i niespójny, taki też jest rytm serca. Niski wskaźnik koherencji może wskazywać na doświadczanie stresu i emocji, takich jak niepokój, napięcie, frustracja. W takim stanie obniża się odporność organizmu i można odczuwać: 
 • mętlik w głowie wywołany nadmiarem myśli,
 • niesprecyzowany niepokoju,
 • trudności w skupieniu i podejmowaniu decyzji,
 • zaniżoną ocenę własnej skuteczności,
 • przytłoczenie sytuacjami zewnętrznymi,
 • brak motywacji do działania. 
21 dzień programu - umiejętność generowania stanu wysokiej koherencji (zielony słupek) 84%
Wykres jest harmonijny i spójny, taki też jest rytm serca. Wysoki wskaźnik koherencji oznacza optymalne funkcjonowanie organizmu i wysoką odporność emocjonalną. Wskazuje na doświadczanie takich emocji jak spokój wewnętrzny, wdzięczność, radość. Umiejętność samodzielnego generowania stanu koherencji wpływa na:
 • równowagę emocjonalną w każdej sytuacji,
 • wysoką odporność mentalną, emocjonalną i fizyczną,
 • wysoki poziom koncentracji i jasność myślenia,
 • serdeczną i konkretną komunikację interpersonalną,
 • nastawienie na sukces i naturalną chęć do działania,
 • zwiększoną świadomość jak skutecznie zarządzać energią.

Realne efekty uczestników programu 🚀

* feedback z ankiet ewaluacyjnych
Dzięki praktykom z urządzeniem nauczyłam się bardziej świadomie rozpoznawać stan koherencji własnego serca. Zaczęłam również uczyć się odpuszczać rzeczy, na które nie mam wpływu. 
Miałem trudną rozmowę z pracownikiem, ale spokój i równowaga emocjonalna pozwoliła mi ją przeprowadzić w pomyślnej, dobrej atmosferze i jestem zadowolony z jej efektów. 
Umiejętność kierowania emocji na wdzięczność i pozytywne wspomnienia pomaga mi w zmianie myślenia dotyczącego stresu i wyzwań. 
—  Uczestnicy doświadczyli pozytywnych efektów zmiany

Feedback uczestników programu

100% osób stosuje wiedzę i umiejętności z programu.

70,84% co najmniej kilka razy w tygodniu
 Dane z ankiet ewaluacyjnych.

Najbardziej wartościowe elementy programu 

* feedback z ankiet ewaluacyjnych

wiedza o stresie i zmianie

praktyki z pomiarami i badania

pozytywna energia

 • Najbardziej podobał mi się element, który wskazywał, że stres jest potrzebny do rozwoju. Dodatkowo fakt, że kluczowe jest wystawianie się na jego ekspozycje.
 • Ciekawe doświadczenie, poznawanie siebie i własnych reakcji. Praktyczne części były najbardziej interesujące.
 • Ogromna dawka know-how, które już samo w sobie pozwoliło mi zastanowić się nad sobą.
 • Zwrócenie uwagi na zamknięcie ludzi we własnych głowach.
 • Najbardziej podobały mi się badania i praktyki.Energia, pozytywny vibe.
 • Mindset, inna perspektywa stresu i neuroplastyczność mózgu. 
 • Heartset i potencjał serca. Świadomy oddech.

Konkretne zmiany w reakcji na stres

* feedback z ankiet ewaluacyjnych
 • Jestem w stanie podejść do odczuwanego przeze mnie stresu świadomie. Rozumiem ten proces, wiem co dzieje się z moim ciałem i wiem, jak zarządzać tym w sposób, który mnie nie niszczy, a buduje. Dziękuję.
 • Przy każdej sytuacji stresowej przypominam sobie, że trzeba znajdować pozytywy, że zmiana to jedyna stała w życiu.
 • Dzięki praktykom jestem bardziej uważna, potrafię się wyciszyć, "zatrzymać" dzięki świadomemu oddechowi łatwiej mi spojrzeć na coś z boku, nie działać emocjonalnie.
 • Wiem, że jestem w stanie w krótkim czasie wrócić do równowagi i "nie nakręcać" się stresem.
 • Stres przestał mnie paraliżować.
 • Skupienie się na rozwiązaniu.

większa uważność

bardziej świadoma, szybsza i skuteczniejsza reakcja na stres

postrzeganie stresu jako naturalnej części życia

Wpływ programu na poziom zaangażowania, zastosowania wiedzy i redukcję stresu.

* Ocena uczestników w skali 1 - 10, feedback z ankiet ewaluacyjnych.

zaangażowanie
w praktykę koherencji 

stosuję wiedzę i narzędzia z programu w pracy 

wpływ praktyki koherencji na zdolność redukcji stresu 

Prawdziwe historie,
realne efekty 🚀

Opinie uczestników programu Od stresu do SUKCESU w biznesie.