Aktywacja 3 Filary Mocy®

Praktyczny 3-etapowy program online na żywo z badaniami poziomu stresu i mindsetu.
W czasie sesji treningowych łączymy naukę z praktyką świadomego zarządzania stresem.

Dla organizacji, które dbają o dobrostan swoich pracowników i chcą wyposażyć ich w umiejętności umożliwiające:

 • efektywne zarządzanie stresem poprzez zastosowanie skutecznych praktyk, umożliwiających zachowanie spokoju i skupienia nawet w najbardziej wymagających sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji zawodowych, dzięki regulacji własnych emocj, co wpływa na poprawę komunikacji i współpracy dzięki lepszemu rozumieniu i empatii,
 • podniesienie poziomu energii i efektywności, dzięki technikom doładowywania energii i szybkiej regeneracji, co umożliwia im czerpanie satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.

Cel programu Aktywacja

Wzmocnienie zdolności organizacji do radzenia sobie z wyzwaniami, poprzez przekształcenie stresu w balans. Jednocześnie poprawiając dobrostan i efektywność pracowników.

Aktywacja 3 Filary Mocy® to program rozwojowy zaprojektowany dla organizacji, które wspierają swoich pracowników w efektywnym zarządzaniu stresem oraz budowaniu pozytywnych relacji zawodowych. Program to 12 spotkań online, które łączą naukę z praktyką świadomego zarządzania stresem. Skupiamy się na praktycznym stosowaniu zdobytych technik zarządzania myślami, emocjami i energią w codziennych sytuacjach zawodowych.

Stosujemy metodę małych kroków, które dają trwałe rezultaty, bez poczucia przytłoczenia. Dzięki 20-minutowym  sesjom mikrolearningowymi, maksymalizujemy efektywność programu bez obciążania harmonogramu uczestników. Dzięki temu uczestnicy mogą stopniowo wprowadzać pozytywne zmiany w swoje życie zawodowe i prywatne. Każdy dzień programu to możliwość praktykowania strategii 3 Filary Mocy® i na bieżąco obserwować swoje postępy i efektywnie przekształcać stres w pozytywną siłę napędową. 

W skład programu wchodzą

Badania

Badamy online poziomu odczuwalnego stresu i skal mindsetu, na początku i na końcu programu.

Badamy poziom odczuwalnego stresu. W oparciu o 10 skal mindsetu analizujemy przekonania pracowników, które pomagają (Mindset nastawiony na rozwój) lub utrudniają (Mindset nastwiony na trwałość) realizację ich działań zawodowych.

Analiza sytuacji w organizacji

Przed rozpoczęciem programu analizujemy wyniki ankiety i dostosowujemy program do konkretnych potrzeb organizacji.

 Skupiamy się na wyzwaniach związanych z odczuwaniem stresu, komunikacją i poziomem energii. Analizujemy wyniki badań poziomu stresu i mindsetu i odpowiedzi z ankiety. Po zakończeniu programu prezentujemy raport podsumowujący wyniki oraz efekty procesu zmiany stresu w balans w zespole.

Treningi 3 Filary Mocy®

90-minutowe treningi Mindset, Heartset, Energia. Treningi odbywają się na platformie Quantum Planet.

Raz w tygodniu uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają praktyczne umiejętności w zarządzaniu myślami, emocjami i energią w obliczu stresu. Strategia 3 Filary Mocy®, której uczymy w programie pomaga przekształcić stres w pozytywną siłę. 

Mikrolearning

Prowadzimy 20-minutowe sesje, w czasie których uczestnicy praktykują umiejętności zdobyte w czasie treningów 3 Filary Mocy®.

W czasie trwania programu, 3 razy w tygodniu, uczestnicy biorą udział w 20-minutowych sesjach mikrolearningu online na żywo - 5 minut wiedza + 15 minut praktyka. Praktykujemy techniki zarządzania myślami, emocjami i energią w codziennych sytuacjach zawodowych.

Przebieg Aktywacji 3 Filarów Mocy®

Aktywacja
MINDSET

odporność mentalna

Cel  na tydzień 1:
Opanowanie natłoku negatywnych myśli, by ze spokojem podejmować trafne decyzję. 


W czasie treningu:

 • badamy poziom odczuwalnego stresu i skale mindsetu,
 • obalimy mit, że stres jest szkodliwy i należy go unikać,
 • przetestujemy skuteczność obserwacji swoich myśli, by mieć więcej spokoju w głowie.


3 Boostery Zmiany
- w czasie 3 sesji microlearningu na żywo, wdrażamy tą prostą strategię, która wzmacnia efekty zmiany.

Efekt Aktywacji Mindsetu 
- zmiana podejścia do stresu i skuteczne opanowanie natłoku negatywnych myśli. Opanowanie natłoku negatywnych myśli, by ze spokojem podejmować trafne decyzję. 

Aktywacja HEARTSET

odporność emocjonalna

Cel na tydzień 2:

Odkrycie skuteczności komunikacji z serca, by budować spełnione relacje w pracy.

W czasie treningu:

 • obalimy mit, że negatywne emocje to samo zło,
 • przetestujemy skuteczność zmiany stresu w balans poprzez praktykę koherencji serca.


Synchronizacja Serca i Umysłu – w czasie 3 sesji microlearningu na żywo, trenujemy tę prostą, a zarazem potężną praktykę, która ułatwia opanowywanie emocji i komunikację ze sobą i innymi. 

Efekt Aktywacji Heartsetu
- Opanowanie negatywnych emocji, by dogadywać się w pracy konkretne i serdeczne. 

Aktywacja
ENERGIA

odporność energetyczna

Cel na tydzień 3:
Odzyskanie życiowej energii dla efektywnej pracy i szybkiej regeneracji, by korzystać z życia.


Co robimy:

 • badamy poziom odczuwalnego stresu i skale mindsetu,
 • obalimy mit,  że nie masz wpływu na jakość i ilość swojej życiowej energii,
 • przetestujemy skuteczność zarządzania swoją energią.


Doładowanie Energii - w czasie 3 sesji microlearningu na żywo, uczymy 3 prostych technik, które dodają energii na co dzień.

Efekt Aktywacji Energii
 - umiejętność ładowania swoich baterii, by czerpać energię do efektywnej pracy. 

Poznaj 5 etapów programu Aktywacja

Uczestnicy uczą się efektywnych technik zarządzania myślami, emocjami i energią, które są używane w codziennych sytuacjach zawodowych. Metoda mikrolearningu z 20-minutowymi sesjami zwiększa efektywność nauki. Pozwala na wprowadzanie trwałych zmian bez obciążania harmonogramu uczestników. Program wyróżniają badania poziomu stresu i mindsetu, przeprowadzane na początku i na końcu, które monitorują postępy grupy. Wyniki te dostarczają danych do oceny i identyfikacji obszarów wymagających rozwoju, co umożliwia świadome planowanie dalszych działań na rzecz lepszego środowiska pracy.

01

Analiza sytuacji 

Wykorzystujemy autorską ankietę do analizy sytuacji w organizacji. Skupiamy się na wyzwaniach związanych z odczuwaniem stresu, komunikacją i poziomem energii. Przed rozpoczęciem programu analizujemy wyniki ankiety i dostosowujemy program do konkretnych potrzeb organizacji.

02

Badania na start

W 1 tygodniu programu, w czasie treningu Mindset robimy badania online. Badamy poziom odczuwalnego stresu i 10 skal mindsetu.

03

Wdrożenie strategii 3 Filary Mocy®

Przez trzy tygodnie skupiamy się na implementacji wiedzy i praktyk strategii 3 Filary Mocy®. Spotykamy się 4 razy w tygodniu. Raz w tygodniu uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają praktyczne umiejętności i aktywują jeden z Filarów Mocy w trakcie 75-minutowego treningu. W celu utrwalenia zmiany 3 razy w tygodniu, uczestnicy biorą udział w 20-minutowych sesjach mikrolearningu online na żywo - 5 minut wiedza + 15 minut praktyka. Taki forma programu umożliwia praktyczne stosowanie zdobytych technik zarządzania myślami, emocjami i energią w codziennych sytuacjach zawodowych. Strategia 3 Filary Mocy®, której uczymy w programie pomaga przekształcić stres w pozytywną siłę. 

04

Badania na koniec

Na zakończenie programu w czasie treningu Energia ponownie robimy badania online. Badamy poziom odczuwalnego stresu i 10 skal mindsetu. Po zakończeniu programu ponownie ankietujemy uczestników. 

05

Raport podsumowujący przebieg zmiany

Prezentujemy raport podsumowujący wyniki oraz efekty procesu zmiany po wdrożeniu strategii 3 Filary Mocy®. Analizujemy zmianę w poziomie odczuwalnego stresu. W oparciu o 10 skal mindsetu analizujemy przekonania pracowników, które pomagają (Mindset nastawiony na rozwój) lub utrudniają (Mindset nastwiony na trwałość) realizację ich działań zawodowych. Raport omawiamy na spotkaniu z przedstawicielem organizacji.

Przebadana strategia 🔎

Wiemy jak stres i przemęczenie wpływają na rezultaty biznesowe.

Uczymy organizacje i przedsiębiorców, jak wykorzystać stres na swoją korzyść w codziennych wyzwaniach. W lipcu 2023 wdrożyliśmy naszą strategię w organizacji. Rezultaty?

Poziom odczuwalnego stresu po treningu obniżył się o 25,95%.

Historie osobiste uczestników potwierdzają, że zmiana w biznesie zaczyna się od zmiany osobistej. W myślach, emocjach i energii.
 Badanie przeprowadziliśmy kwestionariuszem PSS-10. Wykonano test t Studenta dla prób zależnych, jego wynik okazał się istotny statystycznie, p(prawdopodobieństwo) = 0,002. Przed treningiem poziom stresu wyniósł, M (wartość średnia) = 17,88; a po treningu M = 13,24. 

Dzielimy się naszymi rozwiązaniami bo wiemy, że działają. Zobacz co mają do przekazania osoby, które korzystają ze strategii 3 Filary Mocy®. 

 • Stres przestał mnie paraliżować.
 • Jestem efektywniejszy i mam więcej świeżych pomysłów. 
 • Pozytywne spojrzenie na świat otwiera mi głowę na kolejne pomysły.
 • Mam większy spokój w podejmowaniu decyzji i spokój w prowadzeniu rozmów.
 • Wiem, że jestem w stanie w krótkim czasie wrócić do równowagi i "nie nakręcać" się stresem.
 • Po pierwszym tygodniu zauważyłem u siebie większy wewnętrzny spokój, szczególnie w sytuacjach stresujących.
 • Dzięki praktykom jestem bardziej uważna, potrafię się wyciszyć, "zatrzymać". Latwiej mi spojrzeć na coś z boku, nie działać emocjonalnie.
 • Umiejętność kierowania emocji na wdzięczność i pozytywne wspomnienia pomaga mi w zmianie myślenia dotyczącego stresu i wyzwań. 
 • Większa uważność i szybki czas reakcji na zachowania impulsywne oraz lepsze słyszenie siebie w momentach stresowych, ton głosu, napięcie.
 • Miałem trudną rozmowę ze współpracownikiem, ale spokój i równowaga emocjonalna pozwoliła mi ją przeprowadzić w pomyślnej, dobrej atmosferze i jestem zadowolony z jej efektów.
 • Jestem w stanie podejść do odczuwanego przeze mnie stresu świadomie. Rozumiem ten proces, wiem co dzieje się z moim ciałem i wiem, jak zarządzać tym w sposób, który mnie nie niszczy, a buduje. Dziękuję.
* feedback z ankiet ewaluacyjnych

Prawdziwe historie, realne efekty 🚀

Dzielimy się naszą strategią bo wiemy, że działa. Nie musisz wierzyć nam na słowo. Zobacz co mają do przekazania osoby, które brały udział w programie Intro 3 Filary Mocy®. 

Prawdziwe historie, realne efekty 🚀

Dzielimy się naszą strategią bo wiemy, że działa. Nie musisz wierzyć nam na słowo. Zobacz opinie osób, które brały udział w programie INTRO 3 Filary Mocy®. 

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Prowadząca program Aktywacja

Joanna Skarżewska - Współtwórczyni Quantum Planet
Od 10 lat poszerza horyzonty ucząc jak zrozumieć, zaakceptować i skutecznie zarządzać stresem w biznesie. Z wykształcenia psycholożka, z pasji innowatorka i towarzyszka w procesie transformacji ograniczeń w potencjału. Od czterech współtworzy projekt Quantum Planet.
 • Ekspertka od zmiany: Z wykształcenia psycholożka, z pasji innowatorka i towarzyszka w procesie rozwoju mindsetu sukcesu i odkrywania wewnętrznej mocy. Joanna przeprowadziła setki godzin konsultacji, ucząc jak zrozumieć, zaakceptować i skutecznie zarządzać stresem. 
 • Praktyczka, twórczyni strategii i badaczka: Już od pierwszych sesji z klientami Joanna zauważyła powtarzające się wyzwania, których dostępne na rynku metody nie rozwiązywały trwale i efektywnie. Stworzyła więc autorską metodę MECU™, koncentrując się na kluczowych obszarach: Mindset, Emocje, Ciało i Umysł. Przez lata zdobyła cenne doświadczenia, które umożliwiły jej współtworzenie formuły zarządzania zmianą w Quantum Planet. Efektem wspólnych działań jest strategia 3 Filary Mocy® oraz metoda badawcza, które stanowią fundament jej obecnej pracy i wspierają głęboką transformację klientów.
 • Wszechstronne podejście: Joanna rozumie, że skuteczna transformacja wymaga holistycznego spojrzenia na człowieka. W swojej pracy kładzie nacisk na równowagę umysłu, emocji i energii. Doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki utwierdziły ją w przekonaniu, że luz, spokój i życzliwość wobec siebie sprawiają, że proces zmiany przebiega płynniej. Są to nieodłączne elementy zmiany, które pozwalają lepiej zarządzać stresem i jego wpływem na prace i życie codzienne.

Rozwiń potencjał organizacji z naszymi programami

Intro 3 Filary Mocy®

Seria 3 treningów online na żywo z praktykami. Pierwszy krok do zrozumienia i zmiany stresu w balans i sprawczość. Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę i rozwijają praktyczne umiejętności w zarządzaniu myślami, emocjami i energią. Wzmacnia zdolność organizacji do radzenia sobie z wyzwaniami, jednocześnie poprawiając dobrostan i produktywność pracowników. 

Od stresu do SUKCESU®

21 dni by przywrócić w zespole ENERGIĘ do działania i zredukować stres o 25%, dzięki koherencji serca. W czasie programu wykorzystujemy technologię do badania energii, poziomu stresu i równowagi organizmu oraz koherencji serca, która jest optymalnym stanem dobrego zdrowia i samopoczucia. Monitorowanie i analiza wyników badań na żywo, w trakcie praktyki wspiera tworzenie skutecznych reakcji na stres i zmęczenie.

Organizacje, które korzystają ze strategii 3 Filary Mocy®

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela, lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy, oduczać starych i uczyć na nowo”
Alvin Toffler
futurolog, autor „Trzeciej fali”

Wiedzę przekuwamy w praktykę

—   Ucz się nowych rzeczy i oduczaj starych

WIEDZA

Esencja wiedzy opartej na przełomowych wynikach nowoczesnych badań naukowych z dziedzin takich jak: nauka o stresie, sukcesie, psychologia pozytywna, zarządzanie zmianą, wpływ myśli i emocji na ciało oraz zarządzanie energią.

PRAKTYKA

Wiedza bez doświadczenia to tylko pusta teoria. Dlatego zapewniamy proste i skuteczne praktyki codzienne, które wspierają świadomą zmianę. 

ANKIETY

Pozwalają na zbieranie cennych opinii uczestników, dostosowywanie treści do ich potrzeb i mierzenie efektywności programu.
—   Badania naukowe potwierdzają skuteczność microlearningu
 •  Microlearning to krótkie, ukierunkowane wydarzenie edukacyjne, które nie opiera się na limicie czasu i jest skoncentrowane na potrzebach ucznia. Zaprojektowane tak, aby sprostać wąskim, ale konkretnym rezultatom. Takie podejście ma pozytywny wpływ na uczenie się i bezpośrednie stosowanie wiedzy. Może być skutecznie wykorzystywany do zmiany zachowania.
Karl M. Kapp i Robyn A. Defelice Microlearning. Short and Sweet. 2019. Association for Talent Development

Platforma edukacyjna Quantum Planet

Podczas programu spotykamy się na platformie Quantum Planet. Jest to przestrzeń, w której spotykamy się na wszystkich sesjach treninowych. Platforma ta została zaprojektowana tak, aby umożliwić płynne prowadzenie interaktywnych sesji online. Uczestnicy mogą korzystać z funkcjonalności umożliwiających bezpośrednią komunikację z trenerami i innymi uczestnikami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zaangażowaniu w proces zmiany.
Write your awesome label here.

Partnerzy Quantum Planet

W Quantum Planet współpracujemy z ludźmi i organizacjami, które podzielają naszą pasję do współtworzenia nowych rozwiązań w obszarze stosowania przełomowej technologii w rozwoju i nowoczesnej edukacji. 
W tych szczególnych czasach globalnych zmian i niestabilności, HeartMath Institute współpracuje i wspiera Quantum Planet we wszystkich działaniach indywidualnych, społecznych i korporacyjnych w dążeniu do redukcji stresu, budowaniu odporności i koherencji poprzez metody i technologie oparte na badaniach naukowych.
Jeff Goelitz
HeartMath Institute, Director of Education
Doceniam poziom profesjonalizmu, jaki stosujecie w prowadzeniu działalności.
Myślę, że zapewni to doskonałe rezultaty!
Dmitrii Vladislavovich Orlov
Energy Instruments and Software SL, General Manager
Created with