Algorytm Kwantowego Sukcesu® dla trenerów

Odkryj wyjątkowy i inspirujący zawód Trenera Kwantowego Sukcesu, który odmieni Twoje życie i życie wielu innych.

TRENER KWANTOWEGO SUKCESU

Źródłem sukcesu Algorytmu jest przede wszystkim to, że każdy kto go stosuje doskonali najpierw siebie – jest to wyzwanie osobiste, ale też rozwój i wzrost, podążanie za swoimi wrodzonymi potencjałami. Trener Kwantowego Sukcesu działa świadomie, intuicyjnie, dociera do konstruktywnych wniosków, zachęca do spojrzenia na zdarzenia i sytuacje z nowej perspektywy i mobilizuje do podejmowania działań z serca. 

NASZ CEL

Naszym celem nadrzędnym jest towarzyszenie w świadomym rozwoju ludziom, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje życie i są gotowi na zupełnie nowe doświadczenia. 

ALGORYTM DLA TRENERÓW

W Algorytmie Kwantowego Sukcesu® dla trenerów korzystamy z przełomowych wyników badań naukowych z dziedzin takich jak: psychologia pozytywna, nauki o stresie i sukcesie, zarządzanie zmianą,  neurodydaktyka, inteligencja serca i medycyna kwantowa i energetyczna. Obserwujemy, badamy i zarządzamy procesem świadomej zmiany w trzech obszarach 3 Filarów Mocy® – Mindset, Heartset i Energia. Badamy i mierzymy możliwości świadomej zmiany i moc umysłu, serca i energii. 
przez świadome, nowatorskie działania skutecznie wychodzimy z chaosu utrwalanych przez lata idei, które już czas ujawnić i ustanowić na nowo. Jesteśmy pewne, że prawda, którą sam odkryjesz na swój temat cudownie Cię zaskoczy.

W TRAKCIE PROGRAMU CERTYFIKACJI NAUCZYSZ SIĘ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ Z POZIOMU MINDSETU, HEARTSETU I ENERGII.  PRZEJDZIESZ PRZEZ DOGŁĘBNY PROCES WŁASNY, KTÓRY POMOŻE CI ZIDENTYFIKOWAĆ WRODZONE POTENCJAŁY I NAUCZYĆ SIĘ STRATEGII ROZWIJANIA ICH W ŻYCIU CODZIENNYM. PRZYGOTUJ SIĘ NA KWANTOWĄ TRANSFORMACJĘ, KTÓREJ SKUTKIEM BĘDZIE ŚWIADOMA WSPÓŁPRACA Z INNYMI I WSPÓŁTWORZENIE ROZWIĄZAŃ Z POZIOMU JEDNOŚCI I KOHERENCJI. ZMIANA JEST JUŻ BLISKO. 

ODKRYJESZ SWOJE WRODZONE POTENCJAŁY I ZBUDUJESZ KOMPETENCJE NA PODSTAWIE WIEDZY ALE PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYKI. NAUKA NA SOBIE I SWOIM OSOBISTYM DOŚWIADCZENIU MA TU OGROMNE ZNACZENIE. NIE NAUCZYSZ SIĘ Z KSIĄŻEK CZY NAGRAŃ TEGO, CZEGO DOŚWIADCZYSZ NA SOBIE. TECHNIKI I ĆWICZENIA ALGORYTMU KWANTOWEGO SUKCESU DLA TRENERÓW TO INNOWACYJNE NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ CAŁEJ WIELOWYMIAROWEJ ISTOTY. POZNASZ NARZĘDZIA PRACY I PRZEĆWICZYSZ ICH UŻYCIE BĘDĄC ZARÓWNO W ROLI TRENERA, JAK I KLIENTA. CO WIĘCEJ, OTRZYMASZ INFORMACJE ZWROTNE, KTÓRE POZWOLĄ CI UDOSKONALIĆ SIEBIE I SWÓJ WARSZTAT TRENERSKI. 
Program to dogłębny proces własny, w trakcie którego precyzyjnie zidentyfikujesz swoje wrodzone potencjały i nauczysz się strategii rozwijania ich w życiu codziennym. Przejdziesz kwantową transformację, której skutkiem będzie świadoma współpraca z innymi i współtworzenie rozwiązań z poziomu jedności i koherencji.

Program dla osób, które:

 • mają głębokie pragnienie uczenia się i rozwoju
 • chcą przejść ustrukturyzowany, powtarzalny proces zmiany stresu w sukces
 • chcą towarzyszyć w świadomym rozwoju ludziom i organizacjom
 • są gotowe na rozpoznanie swoich wrodzonych potencjałów i ich pełną aktywację
 • chcą poznać nowe technologie i rozwijąć wiedzę w zakresie wykorzystywania ich w pracy z klientami

Cele i korzyści programu

Celem certyfikacji jest nauka i praktyka Algorytmu Kwantowego Sukcesu. Odkrycie i wdrażanie zestawu kwantowych technik energetycznych oraz metod działania opartych na medycynie energetycznej i kwantowej, na najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, nauki o stresie i sukcesie, zarządzania zmianą,  neurodydaktyki i inteligencji serca. 

Z naszych rozwiązań najbardziej skorzystają osoby, które cenią: 

ROZWÓJ

Program certyfikacji to dogłębny proces własny, w trakcie którego precyzyjnie zidentyfikujesz swoje wrodzone potencjały i nauczysz się strategii rozwijania ich w życiu codziennym.

RELACJE

Przejdziesz kwantową transformację, której skutkiem będzie świadoma współpraca z innymi i współtworzenie rozwiązań z poziomu jedności i koherencji.

REZULTATY

Towarzyszysz ludziom w procesie świadomej zmiany, nadajesz ton temu procesowi angażując ludzi w samoobserwację i skupiając się na obszarach, które są istotne tu i teraz. Zasilasz najbardziej sprzyjające rozwiązania i zakładasz najlepszy scenariusz zdarzeń. 

Trener Kwantowego Sukcesu

“Ważne jest nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale przede wszystkim nowego sposobu myślenia.”
Blair Sheppard
Global Leader, Strategy and Leadership Development, PwC
Trener Kwantowego Sukcesu to nowoczesny, innowacyjny, wielowymiarowy zawód. Trener towarzyszy ludziom i organizacjom w drodze do osiągnięcia pożądanego celu. Wspiera implementację Algorytmu Kwantowego Sukcesu, inspiruje do doskonalenia i eksplorowania indywidualnych potencjałów, stosuje adekwatne techniki i narzędzia i przeprowadza przez proces świadomej zmiany. 
sukces trenera 
świadoma zmiana
W trakcie kursu badamy i mierzymy Twój Mindset, Heartset i Energię. Otrzymujesz możliwość obserwowania i pomiaru świadomej zmiany oraz informacje jak analizować i stosować wnioski z badań. 
Twoja ścieżka rozwoju
Aktywujesz swój stan flow i realizujesz swoją indywidualną ścieżkę rozwoju. Aktywujesz swoje wrodzone potencjały i tworzysz najbardziej sprzyjający Tobie plan działania.  
nowe doświadczenia
Wracasz do stanu pełnego bycia w tu i teraz. Zmieniasz swój Mindset nastawiony na rozwój, kształcisz metody osiągania stanu koherencji serca i mózgu oraz uczysz się zarządzać energią własną i zespołu. Precyzyjnie i w prosty sposób realizujesz siebie i swoją wizję rzeczywistości. 

Certyfikacja Trenera Kwantowego Sukcesu

Pogram, którego celem jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu świadomego zarządzania zmianą z poziomu umysłu, serca i energii.  
 • Współpraca trenera z ludźmi i organizacjami od pierwszego spotkania przynosi wymierne rezultaty w postaci Efektów Algorytmu.
 • Regularne praktykowanie Algorytmu pozwala szybko i precyzyjnie dokonać zamierzonych zmian i świadomie tworzyć swoje doświadczenia życiowe.
 • W trakcie kursu trenerskiego zmieniasz swój Mindset, świadomie tworzysz stan koherencji serca i mózgu i skutecznie zarządzasz energią własną i zespołu.  
 • Dzięki regularnym praktykom Algorytmu i przy pełnym zaangażowaniu w proces zmiany, Trener Kwantowego Sukcesu odczuwa spełnienie życiowe i zawodowe, zwiększa poziom koherencji własnej i świadomie nawiguje energią własną, aby skutecznie i szybko osiągać zamierzone cele. 

Algorytm Kwantowego Sukcesu dla trenerów

Algorytm Kwantowego Sukcesu dla trenerów to formuła świadomego zarządzania zmianą osobistą oraz współtworzenia rozwiązań i stosownie wiedzy i praktyk Algorytmu w pracy z ludźmi i organizacjami. 

Metoda badawcza
 3 filary MOCY®

Metoda badawcza 3 Filary MOCY® to podstawa osiągania nowych rezultatów, to katalizator skutecznej zmiany. Kiedy określisz stan mindsetu, heartsetu i energii, świadomie i skutecznie dokonasz każdej zmiany osobistej i w zespole. 

Jak to działa

Algorytm Kwantowego Sukcesu dla trenerów to formuła świadomego zarządzania zmianą osobistą oraz współtworzenia rozwiązań i implementowania praktyk Algorytmu w pracy z ludźmi i organizacjami.
—   Efekt ukończenia programu - nowa ścieżka kariery

Skuteczne zarządzanie przebiegiem procesu zmiany osobistej i w pracy z ludźmi i organizacjami 

Efektem ukończenia programu jest stworzenie Mindsetu nastawionego na rozwój, Heartsetu wspierającego stosowanie nowych nawyków i skutecznych reakcji na stres i wyzwania życiowe oraz umiejętne zarządzanie Energią własną i w zespole, aby osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie. 

Uczestnik po programie odczuwa efekty w każdym z 3 Filarów MOCY

Mindset

 • inspiruje do świadomej zmiany 
 • skutecznie realizuje zamierzone cele dąży  
 • potrafi racjonalnie myśleć i działać w stresie 
 • jest świadomy problemów i ryzyka, natomiast skupia się na korzyściach i pozytywach
 • dobrze radzi sobie z podejmowaniem niezbędnego ryzyka 

Heartset

 • potrafi poradzić sobie z trudnymi emocjami w stresujących sytuacjach  
 • zachowuje spokój i swobodę w relacjach z ludźmi 
 • komunikuje w otwarty i serdeczny sposób swoje emocje i potrzeby 
 • potrafi skutecznie reagować na emocje innych dlatego jest ważnym ogniwem scalającym zespół 
 • koncentruje się na możliwościach i najwyższych potencjałach 

Energia

 • świadomie zarządza swoją energią mentalną i emocjonalną 
 • efektywnie współpracuje z innymi 
 • jest skuteczniejszy i pewny w działaniu 
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań 
 • osiąga cele ze stanu flow

Trener Kwantowego Sukcesu otrzymuje certyfikat i ma możliwość współpracy z Quantum Planet jako trener, na określonych warunkach, zgodnie z Deklaracją Współpracy. Warunkiem ukończenia kursu trenerskiego jest egzamin praktyczny polegający na przeprowadzeniu sesji z klientem oraz na spontanicznym zaprojektowaniu mini szkolenia na wybrany temat związany z rozwojem i transformacją. 

— ALGORYTM JEST PODSTAWĄ PROGRAMU

Algorytm Kwantowego Sukcesu® dla trenerów

Efektem implementacji programu jest stworzenie Mindsetu nastawionego na rozwój, Heartsetu wspierającego stosowanie nowych nawyków i skutecznych reakcji na stres i wyzwania życiowe oraz umiejętne zarządzanie energią własną i w zespole, aby osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie.

W trakcie programu obserwujesz i badasz jak powstają wzorce mentalne, jak łączą się z emocjami, odkrywasz zupełnie inną perspektywę codziennych zjawisk i procesów zachodzących w ciele fizycznym i ciałach energetycznych. Wnikliwie badasz i praktykujesz świadome zarządzanie świadomą zmianą. 

Wiedza

Esencja wiedzy opartej na przełomowych wynikach nowoczesnych badań naukowych z dziedzin takich jak: nauka o stresie i sukcesie, psychologii pozytywnej, zarządzania zmianą, neurodydaktyki, medycyny kwantowej i energetycznej. Przechodzisz od wiedzy poprzez doświadczenie po dokładne instrukcje do eksploracji własnych. 

Praktyka

Praktykujesz zmianę na poziomie Mindsetu, Heartsetu i Energii. Dzięki praktykom, metodom i eksploracjom Algorytmu świadomie zmienisz swoje przekonania, nawyki, reakcje na stres  i poczujesz swój naturalny stan - stan koherencji i flow. 

Zakres kompetencji trenera

Świadome zarządzanie zmianą z poziomu Mindsetu, Heartsetu i Energii w pracy z ludźmi i organizacjami: 
 • prowadzi do osiągnięcia pożądanego celu
 • wskazuje adekwatne techniki i narzędzia do zastosowania w procesie zmiany 
 • wspiera skuteczną implementację każdego z Algorytmów
 • inspiruje do doskonalenia i eksplorowania indywidualnych potencjałów 
 • angażuje w samoobserwację i skupienie się na obszarach do zmiany
 • wpływa na zwiększoną wydajność i produktywność w podejmowanych działaniach 
—   NAUCZYSZ SIĘ BADAĆ PRZEBIEG PROCESU ZMIANY 

Metoda badawcza 3 filary MOCY®

Metoda badawcza 3 Filary MOCY™ to podstawa osiągania nowych rezultatów, to katalizator skutecznej zmiany.  Metoda precyzyjnie wskazuje obszary do zmiany i optymalizuje cały proces. Skupienie się na tych trzech obszarach prowadzi do lepszego funkcjonowania, do serdecznej komunikacji z serca, do budowania autentycznych relacji, do szybszej zmiany i rozwoju, do osiągania sukcesów osobistych i zawodowych, z których każdy człowiek czerpie satysfakcję życiową. Kiedy określisz stan mindsetu, heartsetu i energii, świadomie i skutecznie dokonasz każdej zmiany osobistej i w zespole. 
 • zbadamy Twój mindset, poziom koherencji i energii osobistej  
 • precyzyjnie wskażemy obszary do zmiany i przeprowadzimy Cię przez cały proces 
 • analizujemy cały proces zmiany, abyś świadomie korzystał z wiedzy i praktyk Algorytmu
—   TECHNOLOGIA W TWOJEJ PRACY
W programie wykorzystujemy technologię do badania energii, poziomu stresu i równowagi organizmu oraz koherencji serca, która jest optymalnym stanem dobrego zdrowia i samopoczucia. Nauczysz się monitorować i analizować wyniki badań na żywo, w trakcie praktyki. Analiza procesu zmiany w czasie rzeczywistym wspiera tworzenie skutecznych reakcji na stres i zmęczenie. 
—   Prócz spotkań na żywo masz dostęp do platformy quantum planet

Platforma edukacyjna QUANTUM PLANET

Platforma rozwojowa, na której stosujemy w praktyce nowoczesny i prosty sposób na rozwój osobisty online, zapewniamy najskuteczniejszą formę nauki i rozwoju – realne doświadczenie w formie microlearningu i natychmiastowej praktyki zdobytej wiedzy.

Write your awesome label here.

Quizy | Społeczność | Questy | Fun | Microlearning

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela, lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy, oduczać starych i uczyć na nowo”
Alvin Toffler
futurolog, autor „Trzeciej fali”
—   Ucz się nowych rzeczy i oduczaj starych

WIEDZA

Esencja wiedzy opartej na przełomowych wynikach nowoczesnych badań naukowych z dziedzin takich jak: nauka o stresie, sukcesie, psychologia pozytywna, zarządzanie zmianą, wpływ myśli i emocji na ciało oraz zarządzanie energią.

PRAKTYKA

Wiedza bez doświadczenia to tylko pusta teoria. Dlatego zapewniamy proste i skuteczne praktyki codzienne, które wspierają świadomą zmianę. 

QUIZY

Quiz to prosty i bezpośredni sposób sprawdzenia stanu swojego samopoczucia tu i teraz. To wygodna i ciekawa forma nauki o sobie.
—   Badania naukowe potwierdzają skuteczność microlearningu
 •  Microlearning to krótkie, ukierunkowane wydarzenie edukacyjne, które nie opiera się na limicie czasu i jest skoncentrowane na potrzebach ucznia. Zaprojektowane tak, aby sprostać wąskim, ale konkretnym rezultatom. Takie podejście ma pozytywny wpływ na uczenie się i bezpośrednie stosowanie wiedzy. Może być skutecznie wykorzystywany do zmiany zachowania.
Karl M. Kapp i Robyn A. Defelice Microlearning. Short and Sweet. 2019. Association for Talent Development
Created with