Algorytm Kwantowego Sukcesu® dla dzieci

Stworzyliśmy proste techniki wprowadzania stanu koherencji u dzieci, które natychmiast łagodzą skutki przeżywanego stresu. Wspieramy dzieci w odnajdywaniu i eksplorowaniu wrodzonych potencjałów i talentów.

WYZWANIA DZIECI

Jak pomóc dziecku kiedy pojawia się lęk, złość, smutek, żal, niechęć? 
Dzieci doświadczają stresu i różnych emocji, nie potrafią ich analizować jak dorośli, ale mogą nauczyć się je rozpoznać i zmienić swoje reakcje. Dlatego też ważne jest, aby pomóc dzieciom w tym ważnym procesie. Nauka rozpoznawania i zarządzania emocjami jest kluczowa dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Dzieci, które są w stanie radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, są bardziej skłonne do budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi i są skuteczniejsze w rozwiązywaniu problemów.

NASZE ROZWIĄZANIE

Badania potwierdzają, że pozytywne myśli i emocje zwiększają odporność organizmu, powodują harmonijny rytm serca i wpływają na korzystne połączenie między sercem i mózgiem. Nazwano to stanem koherencji, czyli spójności serca. Organizm wykorzystuje wówczas energię życiową bardzo pożytecznie, praca serca jest zharmonizowana z układem oddechowym i nerwowym. Stan koherencji pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, zwiększa kreatywność umysłową i dostęp do wiedzy intuicyjnej.   

JAK TO ROBIMY

Algorytm Kwantowego Sukcesu dla dzieci jest ukierunkowany na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci i wspiera: 
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie 
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji 
 • zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych 
 • rozwój mentalny 
 • kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie 
 • budowanie relacji

Algorytm Kwantowego Sukcesu dla dzieci

Formuła szczęśliwego rozwoju

By każde dziecko czuło się kochane, szczęśliwe i bezpieczne!
Proponujemy nową wiedzę, rozwiązania i narzędzia na nowe czasy.

Komunikacja

Nauka i praktyka tworzenia i utrzymywania harmonijnych relacji z innymi.

Rozwój

Wspieramy dzieci w odnajdywaniu i eksplorowaniu ich wrodzonych potencjałów.

Zabawa

Poprzez zabawę uczymy i praktykujemy stawanie się odpornymi w tych szczególnych czasach.

Edukacja

Towarzyszymy w przebudzaniu wewnętrznej, naturalnej motywacji, co sprzyja w odnoszeniu sukcesów.

Zabawa w koherencję - super MOC Twojego dziecka

Trening stanowi profilaktykę dla zdrowego rozwoju dziecka w oparciu o 3 Filary Mocy®.

mindset
BYSTRY UMYSŁ
heartset
MĄDRE SERCE
energia
ENERGIA RADOŚCI

Mamy ogromny wpływ na rozwój dzieci

Naukowcy potwierdzają, że jako dorośli mamy niebagatelny wpływ na zdrowy i harmonijny rozwój naszych dzieci. Możemy zatem od najmłodszych lat wspierać je w rozpoznawaniu emocji, regulacji napięć, wyciszaniu się i szeroko pojętym radzeniu sobie ze stresem i wyzwaniami jakie przynosi każdy dzień.
Badania potwierdzają, że umiejętności społeczno-emocjonalne bezpośrednio wpływają na sukces w szkole.
 • Znajomość ABC to nie wszystko. Aby dobrze przygotować dziecko do szkoły, trzeba wzbudzić w nim zaciekawienie nauką oraz przekonane, że może odnieść sukces (cechy motywacyjne). Dziecko powinno być w stanie zrozumieć uczucia innych, kontrolować własne uczucia i zachowania oraz dogadywać się z rówieśnikami i nauczycielami (umiejętności społeczno-emocjonalne). W istocie nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni oceniają te umiejętności motywacyjne i społeczno-emocjonalne jako ważniejsze dla sukcesu w szkole niż umiejętność trzymania ołówka czy czytania. Kształcąc umiejętności radzenia sobie z emocjami, dzieci są gotowe do przyszłej nauki - potrafią współpracować, przestrzegać wspólnie ustalonych zasad, wykazywać się samokontrolą i uważnością.

  Boyd, J., Barnett, W. S., Bodrova, E., Leong, D. L., & Gomby, D. (2005). Promoting children’s social and emotional development through preschool education. Preschool Policy Brief, March, 2005. New Brunswick, NJ: National Institute for Early Education Research.

TERENING ŚWIADOMEJ KOHERENCJI SERCA I UMYSŁU

15 MINUT DZIENNIE, TYLE WYSTARCZY, BY UTRZYMAĆ NATURALNY STAN SPOKOJU I RÓWNOWAGI.

mentalnej
emocjonalnej
energetycznej

EFEKTY SĄ ODCZUWALNE JESZCZE DŁUGO PO TRENINGU!

 • dzieci łatwiej się uspokajają
 • trudne emocje budzą mniej stresu
 • zmniejsza się tendencja do unikania emocji
 • wzrasta zdolność świadomego skupiania uwagi 
 • poprawia się komunikacja z rówieśnikami i dorosłymi,
 • emocje stają się łagodniejsze, zmienia się również ich odbiór
 • zwiększa się wrażliwość odczuwania własnego ciała i emocji
 • wzrasta życzliwa, akceptująca postawa wobec samego siebie
 • dzieci potrafią dostrzec i zrozumieć nieprzyjemne doznania i trudne emocje
 • pojawia się większa odporność na trudne sytuacje, dzięki temu dzieciom łatwiej zachować się adekwatnie do okoliczności

Stwórz dla swojego dziecka przestrzeń do życia w zgodzie ze sobą

Trening pomaga dzieciom w koncentracji oraz polepszaniu pamięci, daje im przede wszystkim solidny fundament do budowy poczucia pewności siebie i do rozwijania wewnętrznych kompetencji, niezbędnych do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat, kiedy nasze dzieci dorosną i jakie umiejętności będą wymagane przez pracodawców.
Dlatego wiedza o tym, jak żyć w zgodzie z samym sobą, ze swoimi najgłębszymi potrzebami, wartościami i pragnieniami oraz w poszanowaniu własnego języka ciała, jest bezcenna zawsze i wszędzie.

Dzięki treningowi koherencji dzieci

ROZPOZNAJĄ

własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki)

PODNOSZĄ

swoją odporność na stres, nieunikniony w codziennym życiu

WZMACNIAJĄ

długofalowo ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii

Stan koherencji naturalnie wspiera

KONCENTRACJĘ

koncentrować uwagę na danej czynności, przedmiocie, utrzymywać ją;
kierować nią w pożądaną stronę; przenosić na inny obiekt

OBSERWACJĘ

obserwować swoje emocje, odczucia z ciała, doznania wzrokowe, smakowe, węchowe, słuchowe

AKCEPTACJĘ

nazywać i akceptować własne emocje i myśli bez oceniania ich

DYSTANS W ŻYCZLIWOŚCI

dystansować się od własnych myśli, nie ulegać im, a raczej obserwować z ciekawością z boku, rozwijać życzliwość wobec siebie i innych, bez oceniania
Created with